Kælderrum

 

 

På generalforsamlingen blev der sat spørgsmåltegn ved, hvorvidt forsikringen dækker vores kælderrum. Administrator har undersøgt spørgsmålet for os og har 6. dec. 2005 givet følgende svar:

 

"..for så vidt angår tyveridækning og pulterum kan jeg oplyse, at jeg har drøftet dette spørgsmål med Nord Forsikring A/S. Disse har oplyst at særligt indbo, eksempelvis smykker, stereoanlæg osv. ikke eller kun i begrænset omfang vil være dækket i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Almindeligt indbo vil være dækket på sædvanlig vis, og forsikringsselskabet vurderer ikke, at det er problemer i relation til burene. Det er ikke en betingelse for tyveridækning, at det er under lås. Eksempelvis er der ikke krav om, at en garage er låst, og tyveri af vasketøj fra en have er også en sædvanlig dækningsberittiget skade. Jeg har imidlertid, og dette efter aftale, rettet henvendelse til Aktiv Gruppen, som undersøger mulighederne for at få lagt et låg eller lignende på burene."

 

Kommentar fra bestyrelsen: Vi arbejder fortsat på, at få kælderrummene dækket helt til - også selvom forsikringen lader til at dække almindeligt indbo

 

Copyright ® 2005-2009 Parkhusene1.dk
FORSIDE   KONTAKT   PROJEKTER   LINKS   FORVALTNING   NYHEDSARKIVET   OPSLAG 
 
 E/F Parkhusene I